Ochrana osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

I. Úvodní ustanovení 
1. Zásady ochrany osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů
(dále jen „Zásady “) 
​ 
2. Tyto Zásady jsou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR). Cílem těchto Zásad je poskytnout zákazníkům základní informace ohledně zpracování osobních údajů. 
​ 
3. Pro potřeby těchto Zásad se rozumí: 

 • Provozovatelem EMEDIS s.r.o., identifikační číslo 28810619, se sídlem 17. listopadu 170, 549 41 Červený Kostelec
 • Zákazníkem fyzická osoba, která vyplní a odešle Provozovateli vyplněný
  elektronický formulář z webu Provozovatele; a 
 • Osobními údaji:  
  • Jméno a příjmení 
  • Cookies 
  • IP adresa 
  • Číslo bankovního účtu pro vrácení peněz v případě odstoupení od smlouvy
   dle ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku 
  • Doručovací adresa 
  • Fakturační adresa 
  • Telefon 
  • Email 

Provozovatel, jakožto správce Osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu
zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu práv Zákazníka souvisejících se zpracováním
Osobních údajů. 
​ 
4. Provozovatel je společnost obchodující s bylinnými sirupy a doplňovým sortimentem a za tímto účelem provozuje e-shop www.camellus.cz, v rámci, kterého jsou Provozovatelem zpracovávány Osobní údaje: 

 • v rozsahu v jakém byly poskytnuty v souvislosti s objednávkou případně vrácením
  produktů a/nebo služeb Provozovatele, resp.
 • v rámci jednání o uzavření smlouvy s Provozovatelem, jakož i v souvislosti s uzavřenou smlouvou; a 
 • za účely přímých marketingových, pokud k tomu Zákazník dal explicitní souhlas
  v zaškrtávacím poli 

Provozovatel dále zpracovává Osobní údaje Účastníků také v souvislosti:​ 

 • s marketingovými aktivitami Provozovatele 
 • s vyřizováním dotazů, hodnocením a recenzemi produktů 

5. Provozovatel je správcem Osobních údajů. Osobní údaje mohou být 

zpracovávány dalšími zpracovateli. 
​ 
Mezi nejvýznamnější zpracovatele, které správce využívá, patří: 

 • Heureka Shopping s.r.o., IČO: 023 87 727, Karolinská 650/1, Karlín, 186 00 Praha – internetový nákupní portál a srovnávač cen 

Dále mohou být Vaše osobní údaje zpracovávány dalšími příjemci, za účelem služeb
souvisejících s nákupem zboží ale vždy v rozsahu daným účelem. Těmito příjemci mohou
být externí přepravci, zajišťující dopravu objednaného zboží: 

 • PPL CZ s.r.o., IČO: 25194798, K Borovému 99, Jažlovice, 251 01 Říčany 
 • Zásilkovna s.r.o., IČO: 28408306, Lihovarská 1060/12, 190 00 Praha 9

Příležitostně mohou být Vaše osobní údaje zpřístupněny servisním organizacím správce, v rámci servisních prací, ale vždy v minimálním rozsahu a s anonymizací údajů. Těmito příjemci jsou dodavatelé informačních systémů: 

 • ONEsolution s.r.o., IČO: 277 10 335, Cejl 82/58, Zábrdovice 602 00 Brno 

V rámci webové analytiky, pro měření konverzí a remarketing, mohou být některé zcela anonymizované údaje uloženy u: 

 • Společnost Google – https://policies.google.com/privacy/update (protože máme na webu kódy
  pro webovou analytiku, pro měření konverzí a remarketing, mohou být některé údaje uloženy u tohoto zpracovatele). 

Používání služby Google Analytics: 
Naše webové stránky používají službu Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Inc. ("Google"). Google Analytics používá "cookies", textové soubory, které jsou uloženy v počítači a umožňují
analýzu
vašeho používání webových stránek. Informace generované cookies o vašem používání těchto webových stránek jsou obvykle odesílány na server Google v USA a uloženy tam. Můžete zablokovat ukládání cookies úpravou nastavení v prohlížeči;
nicméně bychom rádi upozornili na to, že v tomto případě nebudete moci v plném
rozsahu používat všechny funkce na těchto stránkách.

 • Společnost Facebook – https://www.facebook.com/about/privacy/update (protože máme na webu
  Facebook Pixel, mohou být některé údaje uloženy u tohoto zpracovatele). 

II. Účel a rozsah zpracování Osobních údajů 
1. Provozovatel zpracovává Osobní údaje pro následující účely: 
a) zajištění uzavření a následného plnění smluvního závazku mezi Provozovatelem
a Zákazníkem (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Z takového vztahu vyplývají další zákonné povinnosti a Provozovatel tak musí
zpracovávat
Osobní údaje i za tímto účelem (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR); 
​ 
b) k ochraně svých oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), kterým je řádné a včasné plnění dohodnutého smluvního závazku mezi
Provozovatelem a Zákazníkem, plnění zákonných povinností, které Provozovateli
ze smluvního vztahu mezi ním a Zákazníkem vyplývají, ochrana reputace Provozovatele
jako správce webu a e-shopu a ochrana majetkových zájmů Provozovatele pro případné soudní spory 
​ 
c) seznamování s aktuálními marketingovými akcemi Provozovatele Zákazníkovi,
na základě vyjádřeného svobodného souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR) s přihlášením do marketingového mailing listu. Zaškrtávací pole souhlasu je nevyplněné
a z odběru se lze ex-post kdykoliv odhlásit kliknutím na příslušné tlačítko v emailu z marektingového
emailového sdělení. 
​ 
III. Ochrana Osobních údajů a informace o zpracování 

 • Na Zákazníky, se vztahuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a další příslušné
  právní předpisy. 
 • Zákazník bere na vědomí, že odesláním vyplněného elektronického formuláře
  započne zpracovávání Osobních údajů Provozovatelem. 
 • Pokud Zákazník neposkytne své Osobní údaje, na formuláři objednávky zboží
  nebo služby, není možné uzavřít kupní smlouvu / objednávku s Provozovatelem
  a/nebo mu poskytnout služby z ní vyplývající. Osobní údaje jsou v této souvislosti
  nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby či produktu Provozovatele. 
 • Poskytování Osobních údajů Provozovateli je obecně smluvní a zákonný požadavek.
  Ohledně poskytování Osobních údajů pro marketingové účely, což nepředstavuje
  plnění smluvní a zákonné povinnosti správce, je od Zákazníka vyžadován souhlas. Pokud Zákazník neudělí Provozovateli souhlas
  ke zpracování Osobních údajů k marketingovým účelům, neznamená to, že by
  Provozovatel v důsledku toho odmítnul poskytovat své služby 
 • Osobní údaje, z formulářů objednávky zboží nebo služby, budou zpracovávány po dobu jednání
  o uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Zákazníkem, a to za účelem uzavření smlouvy, jakož i po dobu trvání smluvního vztahu či po dobu stanovenou v souhlasu 
 • V případě uzavření kupní smlouvy dle Obchodních podmínek Provozovatele budou
  Osobní údaje zpracovávány a uchovávány po dobu následujících 36 měsíců pro
  případ vzniku sporu týkajícího se vztahu mezi Provozovatelem a Zákazníkem, a to za účelem ochrany oprávněných zájmů Provozovatele 
 • Za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě
  zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů budou Osobní údaje
  (kromě e-mailové adresy a telefonního čísla) dále zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let počínaje rokem následujícím po roce, v němž došlo k uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Zákazníkem. 
 • Osobní údaje, z formulářů registrace do soutěže, budou zpracovávány po dobu trvání soutěže, a to za účelem registrace do soutěže po dobu následujících 6 měsíců po ukončení soutěže
  pro případ sporu o výsledcích soutěže, a to za účelem ochrany oprávněných zájmů Provozovatele 
 • Po uplynutí lhůty uvedené v článku III. odst. 5, odst. 6, odst. 7 a odst. 8 Provozovatel Osobní údaje zlikviduje. 
 • Osobní údaje, z formulářů hodnocení a recenzí produktů, budou zpracovávány po dobu nabídky
  produktu, a to za účelem oprávněných zájmů Provozovatele 
 • Osobní údaje poskytnuté za účelem dotazu Zákazníka na Poskytovatele,
  budou zpracovávány a uchovávány do okamžiku zodpovězení dotazu 
 • Osobní údaje poskytnuté za účelem přihlášení do marketingového mailing listu
  Provozovatele, budou zpracovávány a uchovávány po dobu 2 let nebo do okamžiku odhlášení z mailing listu 
 • Zákazník je povinen Provozovateli poskytnout pouze pravdivé a přesné Osobní údaje. 
 • Provozovatel vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování Osobních údajů. 
 • Osobní údaje Zákazníků nebudou předávány žádným třetím osobám do třetí země
  ani mezinárodní organizaci. 
 • Zákazník bere na vědomí, že jeho osobní údaje jsou uloženy v datacentrech
  společnosti: 
 • ONEsolution s.r.o. (IČ: 27710335), jehož provoz je v souladu se standardy ochrany osobních údajů (GDPR) 
 • Zákazník bere na vědomí, že společnost EMEDIS s.r.o. na svých webových stránkách používá pixelové tagy za účelem sledování
  efektivity webových stránek 

IV.  Práva Zákazníka související se zpracováváním 
1. Zákazník má právo svůj souhlas (v případech, kde zpracování Osobních údajů probíhá
na základě souhlasu) se zpracováním poskytnutých Osobních údajů kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu
se zpracováním Osobních údajů však není možné v rozsahu a pro účely plnění zákonné povinnosti Provozovatelem. Odvoláním souhlasu není dotčena
zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvolání
souhlasu též nemá vliv na zpracování Osobních údajů, které správce zpracovává
na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je‐li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů
uvedených v platných právních předpisech). Odvolat souhlas lze vyplněním
formuláře/odškrtnutím políčka/zasláním odvolání na adresu sídla Provozovatele
nebo pomocí odkazu v e-mailové komunikaci. 
​ 
2. Zákazník má dále právo: 

 • Být informován o zpracování svých Osobních údajů         

 i.      Zákazník je oprávněn od Provozovatele požadovat informace, zda jsou Osobní údaje
zpracovávány či nikoli. Pokud jsou Osobní údaje zpracovávány, má Zákazník právo od
Provozovatele požadovat informace zejména o totožnosti a kontaktních údajích
Provozovatele, jeho zástupci a případně pověřenci pro ochranu osobních údajů, o účelech zpracování, o kategoriích dotčených Osobních údajů, o příjemcích nebo kategoriích příjemců Osobních údajů, o oprávněných zájmech Provozovatele, o výčtu práv Zákazníka, o možnosti obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, o zdroji zpracovávaných Osobních údajů a o automatizovaném rozhodování a profilování. 
            ii.      Pokud Provozovatel hodlá dále Osobní údaje Zákazníka zpracovávat pro jiný účel,
než pro který byly získány, poskytne Zákazníkovi ještě před uvedeným dalším
zpracováním informace o tomto jiném účelu a další příslušné informace. 

 • Požadovat od Provozovatele přístup k jeho Osobním údajům 

Zákazník je od Provozovatele oprávněn požadovat informaci, zda jsou jeho/její Osobní údaje
zpracovávány či nikoliv a pokud ano, má přístup k informacím o účelech zpracování,
kategoriích dotčených Osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, dobu
uchovávaní
Osobních údajů, informace o Zákazníkových právech (práva požadovat od Provozovatele
opravu nebo výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti tomuto zpracování), o právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji Osobních
údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování a informace týkající se
použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování
pro Zákazníka, informace a záruky v případě předávání Osobních údajů do třetí země
nebo mezinárodní organizace. Zákazník má právo na poskytnutí kopií zpracovávaných
Osobních údajů. Právem získat tuto kopii však nesmějí být nepříznivě dotčena práva
a svobody jiných osob. 

 • Na opravu poskytnutých Osobních údajů        

 i.      Pokud došlo na straně Zákazníka například ke změně bydliště, telefonního čísla
nebo jiné skutečnosti, kterou lze považovat za Osobní údaj, má Zákazník právo od
správce požadovat opravu zpracovávaných Osobních údajů. Navíc má Zákazník právo
na doplnění neúplných Osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení. 

 • Na výmaz poskytnutých Osobních údajů             

i.      V určitých stanovených případech má Zákazník právo požadovat, aby Provozovatel Osobní údaje Zákazníka vymazal. Mezi takové případy patří například,
že zpracovávané údaje nejsou pro výše zmíněné účely nadále potřebné. Provozovatel
Osobní údaje maže po uplynutí doby nezbytnosti automaticky, Zákazník se však může
na něj se svou žádostí kdykoliv obrátit. Žádost Zákazníka pak podléhá individuálnímu
posouzení (i přes právo Zákazníka na výmaz může mít správce povinnost či oprávněný
zájem si Osobní údaje Zákazníka ponechat) a o jejím vyřízení bude Zákazník detailně informován. 

 • Na omezení zpracování Osobních údajů         

i.      Provozovatel zpracovává Osobní údaje Zákazníka pouze v nezbytně nutném rozsahu.
Pokud by však Zákazník měl pocit, že Provozovatel např. překračuje výše stanovené
účely, pro které Osobní údaje zpracovává, může Zákazník podat žádost, aby jeho/její Osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody
nebo aby byly Osobní údaje blokovány. Žádost Zákazníka pak podléhá individuálnímu
posouzení a o jejím vyřízení budete detailně informován. 

 • Podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

 i.      Zákazník se může kdykoliv obrátit s podnětem či stížností ve věci zpracování
Osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky  
​ 
3. V případě, že by se Zákazník domníval, že Provozovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými
právními předpisy, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: 

 • požádat Provozovatele o vysvětlení a to e-mailem na adresu info@camellus.cz; 
 • vznést námitku proti zpracování a požadovat e-mailem zaslaným na adresu info@camellus.cz, aby Provozovatel zajistil odstranění
  takto vzniklého stavu (např. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo
  likvidací Osobních údajů). Provozovatel o námitce neprodleně rozhodne a informuje
  Zákazníka. Nevyhoví-li Provozovatel námitce, má Zákazník právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu
  osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Zákazníka obrátit se se
  svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo. 

4. Zákazník může svá výše uvedená práva uplatnit písemně na adrese EMEDIS s.r.o., 17. listopadu 170, 549 41 Červený Kostelec, nebo elektronicky na adrese info@camellus.cz. 
​ 
5. Požádá-li Zákazník o informaci o rozsahu či způsobu zpracování svých Osobních údajů, je mu Provozovatel povinen tuto informaci předat neprodleně, nejpozději však do jednoho
měsíce od obdržení žádosti Provozovatelem na adrese EMEDIS s.r.o., 17. listopadu 170, 549 41 Červený Kostelec.
​ 
6. Pokud Zákazník uplatní právo na přístup k Osobním údajům v elektronické formě,
Provozovatel mu požadované informace poskytne rovněž v elektronické formě, ledaže
Zákazník požádá o jiný způsob poskytnutí informací. 
​ 
7. Provozovatel je oprávněn v případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí
fyzické kopie zpracovávaných Osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za
administrativní náklady s tím spojené. 
​ 
8. Osobní údaje jsou automaticky vyhodnocovány, a můžou být využívány k profilaci nebo automatickému rozhodování v oblasti
marketingových aktivit správce, zejména k cílenému zobrazení obsahu a reklamy
jednotlivým uživatelům a k zasílání obchodních sdělení a to vč. tzv. remarketingu (cílené reklamě) a behaviorální reklamy. 
​ 

 • Používání Google Remarketingu 

Naše webové stránky využívají funkci remarketingu od společnosti Google Inc. Tato funkce slouží k zobrazování reklam na stránky na základě zájmů návštěvníka
v síti Google. Soubor cookie je uložen v prohlížeči návštěvníka webu, a umožňuje, aby byl návštěvník později při opětovné návštěvě webových stránek rozpoznán,
pokud jsou součástí reklamní sítě společnosti Google. Na těchto stránkách mohou být návštěvníkovi prezentovány reklamy, které se vztahují
k obsahu, který si návštěvník dříve prohlížel na webech využívajících funkci remarketingu
od společnosti Google. Podle vlastních zásad ochrany osobních údajů Google tímto
procesem nesbírá žádné osobní údaje. Nicméně pokud nechcete používat funkci
remarketingu od společnosti Google, můžete ji deaktivovat změnou příslušných nastavení
na adrese  Případně můžete zakázat používání cookie pro inzerci založenou na zájmovém chování prostřednictvím iniciativy reklamní sítě, a to podle pokynů na adrese  
​ 
9. V důsledku těchto aktivit Provozovatele bude chování Účastníka na internetových
stránkách mapováno a vyhodnocováno, což představuje určitý zásah do práva na
soukromí. Zároveň ale toto vyhodnocování přispívá k tomu, aby Účastníkovi byly zasílány jen ty reklamní nabídky ohledně výrobků a služeb správce, o které by mohl/a mít vhledem k výsledkům provedeného vyhodnocování zájem. 
​ 
V. Závěrečná ustanovení 

 1. Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí
  právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi
  Zákazníkem a Provozovatelem jsou příslušné české soudy. 
 2. Zákazníci, kteří prostřednictvím objednávkového formuláře poskytnou své
  Osobní údaje za účelem uzavření kupní smlouvy s Provozovatelem či poskytnou
  souhlas se zpracováním Osobních údajů tak činí dobrovolně, svým jménem
  a Provozovatel jejich činnost nijak neřídí. 
 3. Znění Zásad může Provozovatel změnit či doplňovat. O každé takové změně Provozovatel informuje Zákazníky e-mailem nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti změn.
 4. Tyto Zásady nabývají účinnosti 1. 10. 2019. 
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.