Náš příběh

Blíž lidem, blíž přírodě
Bylinková zahrada Josefa Kamela

Josef Kamel - ten, který dal jméno našim sirupům Camellus

Moravský rodák Jiří Josef Kamel, známý též pod německým jménem Georg Joseph Kamel nebo latinsky jako Camellus (21.4.1661 Brno – 2.5.1706 Manila), je považován za průkopníka v botanice Filipín. Jako jezuitský misionář, lékárník a botanik poskytl Evropě první detailní informace o rostlinstvu a zvířeně tohoto ostrovního státu, což vedlo i k pojmenování rostlinného rodu na jeho počest - kamélie.

Josef Kamel

Josef Kamel v dokumentu České televize: Josef Kamel - dokument

Kamel, narozen v rodině brněnského mistra, se vzdělával v jezuitském gymnáziu a později vstoupil do jezuitského řádu, kde získal lékárenské dovednosti. Jeho cesty ho nakonec zavedly na Filipíny, kde v Manile otevřel první jezuitskou lékárnu a stal se známým svou nezištnou pomocí chudým. Jeho lékárna v Manile se rychle stala významnou institucí, a Kamel zde působil nejen jako lékárník, ale i jako vědec, který komunikoval s významnými osobnostmi své doby v Evropě i Asii.

V průběhu svého života na Filipínách Kamel systematicky zkoumal místní flóru a faunu, zaměřil se především na jejich potenciální využití v medicíně a vytvořil botanickou zahradu s evropskými a domácími léčivými rostlinami. Jeho pečlivé popisy a ilustrace rostlinstva byly publikovány v evropských vědeckých dílech, a tím přispěly k rozšíření znalostí o exotických druzích. Jeho korespondence a zápisky jsou dodnes cenným zdrojem informací uložených v Britské knihovně a dalších institucích.

Josef Kamel zemřel ve věku 45 let v jezuitské koleji v Manile, ale jeho odkaz v oblasti botaniky a medicíny je stále živý a ceněný vědeckou komunitou.

Bylinková zahrada Josefa Kamela v Žirči
Aby uctila jeho odkaz, vznikla ve Žirči u Dvora Králové Bylinková zahrada Josefa Kamela. Tato zahrada není jen krásným místem k procházkám, ale také vzdává hold Kamelově práci tím, že zde rostou rostliny, které bývalý jezuitský misionář studoval a sbíral během svých výprav. Právě zde vznikla myšlenka výroby sirupů Camellus, připravovaných podle tradičních receptur. 

Camellus vznikl v roce 2013 z čirého nadšení pro bylinky a lidský život v celé jeho šíři. Tak jako Josef Kamel věříme v léčivou sílu bylin. I byliny, které rostou v Čechách, mají sílu a jejich pozitivní vliv na zdraví a kvalitu našeho života je prokázaný. Stejně tak věříme v lidskou soudržnost a to, že je smysluplné vytvořit prostor, kde lidé s různým zdravotním omezením mají příležitost se zapojit do života po boku těch zdravých.

V takový svět věříme a takový svět prostřednictvím Camellu v rámci Pro-Charitu s.r.o. postupně vytváříme.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.